Prodhime aksesore veshmbathje 100% made in italy

S.likenoone srl, falë kolegëve themelues me një eksperinece tridhjetë-vjeçare në sektor,punon në prodhimin e aksesoreve për industrinë e veshmbathjeve,duke arritur një pozicion te rëndësishëm në tregun kombëtare dhe ndërkombëtare .Prodhimi shtrihet në të gjithëpaisjet shtesë ,përveç metrazheve dhe tekstilit..

Jemi prodhues të supeve,jakave,xhaketave,jelekë dhe modele të çdo lloi,me çmime konkuruese,falë organizimit tonë prodhues të brëndëshëm garantojmë cilësi dhe standarte të larta 100% MADE IN ITALY.

Për prodhimin e secilit aksesor ka plot 7 qualitycheck.

Duke i shquar një rëndësi edhe prodhimit  tonë të pullave,dhe varseve të rrobave të çdo lloi (150.000 NE DITE,qeska,qeska mbuluese për kostume) (50 TON NE DITE),numra prerjesh,vulosës,kuti  dhe etiketa të personalizuara,si dhe gjithçka duhet me imballazhimin e palëve të mbaruara,si psh valixhe për kostume të varura të kompletuar me mbajtës në metal e plastike,kuti amerikane,qeska të llojt të ndryshëm ,rripa adesive të personalizuar e jo,mbulesa kostumesh të çdo tipi e gjithçka.

Pikërisht për profesionizmin tonë,shpejtësi, cilësi dhe kushtrim, jemi  vlerësuar dhe jemi zgjedhur si funizues zyrtarë të shumë vëndeve  evropiane dhe më tej.

 Mbas shumë vitesh studime të lidhura në botën e paisjeve shtesë për veshmbathjen kemi mbledhur të dhënat  dhe nxorrem konkluzionin që problemet ishin  pikërisht:

-vonesë ne dorëzimin e materialeve të para të ndryshem (nga furnitorë të ndryshëm)

- ngelje të eksagjeruara në magazinë të materialit të parë çdo fund stine

Pikërisht per këto motive kemi patentuar një software të quajtur "Pacchetto accessorio".(paketa e paisjeve shtesë)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •