Këshilla dhe kërkim të tregut shpërndarje në sektorin e ndërtimit

SHTEPIA JOTE ME IMPAKT ‘' 0''

Me fjalinë  Biondërtesë  ose  Bioarkitektura   përcaktohet  mënyra e projektimit ,ndërtimit dhe menaxhimit të  një ndërtese në mënyrë që të  jetë në  linjë me  parimet  e mirëmbajtjes ambientale, duke ulur ndikimin negativ mbi ambientin .Ndërtesat e projektuara sipas përcaktimeve   Biondërtesë , ose  Green Building në  anglisht ,përdorin burime të  energjive së  rinovuar për të ngrohur e “freskuar ”  energjia  e diellit  për ujin e ngrohtë,e  panelave djellore,  biomassë  dhe geotermiko.

Falë këshillave tona në kompanitë  që bashkëpunojnë me në  mund të shikoni projektim dhe realizim "ëndërr me impakt 0"

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •