it en al zh ru
Piattaformavirtuale Slideshow7 Slideshow8 slideshow2 slideshow3 slideshow4 slideshow5 slideshow6

Patenta

PAKETE SHTESE

Mbas shumë vitesh studime  të lidhura në botën e paisjeve shtesë për veshmbathjen ka nxjerrur konkluzionin që një nga problemet kryesore ishte:

  • Vonesa në dorëzimin e materialeve të para (nga funizues të ndryshëm)
  • Ngelje të eksagjeruara në  magazinë  të materialeve të  para në  fund të stinës
  • Pikërisht për këtë  motiv kemi patentuar një software komplet falas për klientat tanë në  gjëndje që të  eleminojë tëe gjitha këto probleme.

Emri i këtij software është  “Pacchetto Accessorio”.

Paketa është një mënyrë që ju mundëson të llogarisni çmimi e çdo kostumi të realizuar.

Si funksionon:

  1. Klienti na dërgon një mostër  kostumi që do të prodhojë; Sapo arrin tek ne kostumi mostër  çmontohet i gjithi për të shikuar materialin që përmban brënda.Më pas  pasi kemi gjetur të  gjithë materialin të njëjtin apo të ngjashëm  me mostrën që klienti  ynë na dërgoi vazhdojmë me zhvillimin e paketës   .Zhvillimi i paketës  na lejon të klasfifikojmë vetë paketën. Të  klasifikosh do të  thotë  të  dalësh në  perfundim se paketa shtesë  që po realizohet është “CILESI E ULET ’ ”, “CILESI E MESME '” ose “CILESI E LARTE'”.Si “cilesia ” e paketës  do të caktoje çmimin final e të  gjitha paisjeve shtesë .
  1. Natyrishit klienti duhet të  komunikojë  palët e disa artikujve (shembull: në këtë  kostum na duhen 1,20 metra di fodera, 0,50 metra  termoadesivo per  bustin, 10 sopa për kopsat , etj...).

  2. Krahasojmë  kostot që na komunikojnë klientët  tonë  me çmimet e artikujve tonë ,kështu nxjerrim çmimin preçiz  të të  gjitha paisjeve shtesë  që duhen për  të  realizuar kostumin.

N.B.: Kjo  perveç  kursimit të kohës ,bën të mundur që në  momentin e porosisë  nuk ka humbje të kota të materialit ,sepse  nuk ka minimume as per model as per sasi.

Klienti në  momentin e porosisë do të na porosisë numrin e palëve që duhet të prodhojë dhe jo artikullin  shtesë
 (psh.: nr. 50 paketa per te  realizuar 50 kostume).

Malli përgatitet në bazë të kërkesës reale të klientit ,klasifikohet paketa ,sistemuar imballazhuar  në paleta të posaçme që presantojnë në të  katër anët të gjithë dokumentacionin  e paketës (packing list,  numrin e kutive ,malli pergatitur ,referimin e porosisë dhe referimin e artikullit).

Në mbarim të imballazhimit dhe mbylljen e paletave , vazhdohet me ngarkesën në kontenier për në destinacionin e fundit.