it en al zh ru
Piattaformavirtuale Slideshow7 Slideshow8 slideshow2 slideshow3 slideshow4 slideshow5 slideshow6

Kontaktet

Mobile +39 388 830 5105 (Executive)
Mobile +39 388 993 2787 (Administrator)
Mobile +39 388 993 2804 (Chief executive)

  • Emër:
  • Mbiemër:
  • Email:
  • Telefon:
Mesazh :


Pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale:
Me dorëzimin e kësaj kërkese kam lexuar informacion të rregullt sipas nenit 13 të dekretit. 196/2003 dhe jap pëlqimin tim për përpunimin e të dhënave personale për qëllimin e specifikuar në.


të dërgoni kërkesën